Om oss

Develcon AB är ett elkonsultföretag med kontor i Helsingborg och Malmö som startade i januari 2010. Vi har 19 heltidsanställda och utför arbeten i hela Sverige. Vi vänder oss till kommuner, el-entreprenörer, byggherrar, bostadsrättsföreningar, privata företag och statliga instanser.

Develcons miljösystem

Develcon strävar alltid efter att välja tekniska lösningar som är säkra för individen, och som medför minsta möjliga påverkan på miljön. Miljösystemet är uppbyggt enligt SS-EN ISO 14001:1996 och utvecklingen av systemet pågår fortlöpande.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn på Develcon är att målmedvetet arbeta förebyggande och långsiktigt för att därigenom skapa en livsmiljö byggd på miljö- och resurshushållning.

Kvalitetssystem för konsulter med projekteringsuppdrag

De tjänster som Develcon AB erbjuder omfattar åtaganden från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet. Kvalitetssystemet som Develcon AB valt utgår från standarden SS-EN IS0 9001, som innehåller “kvalitetssystem-krav” vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service.

Helsingborg

Om oss
Roger Lundborg
E-post

+46 766-32 23 62

Om oss
Michael Steinert
E-post

+46 766-35 23 63

Om oss
Lars Ingvert
E-post

+46 702 – 75 40 02

Om oss
Jessica Nilsson
E-post

+46 739-95 92 30

Om oss
Leon Westergren
E-post

+46 707-78 52 93

Om oss
Albin Andreasson
E-post

+46 704-94 88 41

Om oss
Niklas Forsell Persson
E-post

+46 736-17 31 34

Om oss
Gustav Johansson
E-post

+46 733-21 86 66

Om oss
Josefine Persson
E-post

+46 739-16 01 85

Om oss
Nicklas Hult
E-post

+46 790-20 27 02

Om oss
Tove Ståhl
E-post

+46 736-82 74 37

Malmö

Om oss
Johan Lindberg
E-post

+46 766-32 23 61

Om oss
Andreas Hartvig
E-post

+46 720 20 01 91

Om oss
Peter Svensson
E-post

+46 766-32 23 81

Om oss
Andreas Johnsson
E-post

+46 73 059 85 94