Våra tjänster

Vi utför projektering av kraft, belysning, tele och data. Som arbetsverktyg använder vi Autodesk Revit med applikationsprogrammet Naviate. Vi kan även projektera i Auto-CAD med MagiCAD samt tuschritningar på translar vid behov.

Vi har en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden, som utför revisionsbesiktning åt fastighetsbolag, företag och lantbruk.

Exempel på handlingar vi upprättar
  • Systemhandlingar
  • Ramhandlingar
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Relationshandlingar

Egenkontroll av upprättade handlingar sker enligt vårt kvalitetssystem. För kraftdimensionering använder vi beräkningsprogrammet Febdok och erfarenheter från tidigare objekt. För belysningsberäkningar använder vi Dialux.

Vi utför även
  • Inventering och statuskontroll av befintliga anläggningar med slutrapport och förslag på åtgärder
  • Kontrolluppdrag av installationer under byggfasen
  • Slutbesiktning av genomförda anläggningar