Malmö Live Konserthus 2015

Beskrivning

Develcon AB, med Michael Steinert i spetsen, blev hedersomnämnade i årets Svenska Ljuspriset med jurymotiveringen:

”Den avancerade ljustekniken i salong och foajé bildar tillsammans
med dagsljuset en symfonisk enhet. Den skickligt utförda ljusdesignen
spelar lekfullt och kontrasterande över väggytorna. Den väl sammansatta
ljussättningen slår an som ett ackord.”

Malmö Live är en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt att utforma det kringliggande stadsrummet.

Den blev klar 2015 och är cirka 85 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. I söderläge, mot kanalen, ryms en restaurang och uteservering. På 25:e våningen finns en välbesökt skybar med utsikt över havet och hela staden. Clarion Hotel och Congress driver hotell och konferensverksamheten i huset och Marcus Samuelssons står för restaurangkoncepten Kitchen & Table och Eatery Social Taqueria.

Malmö Live har certifierats enligt det internationella miljösystemet LEED med den högsta nivån Platina. De delar som deltar i Svenska Ljuspriset är konserthuset med bakomvarande service utrymmen, kommunikationsytor, entré och foajéer. Visionen var att skapa effekter och åstadkomma den optimala ljuslösningen för brukarens olika evenemang. Ett flimmerfritt ljus, som klarar kraven för tv-sändningar, var också självklart. Förutom de höga ljuskraven från höga takhöjder skulle belysningen gå att reglera från 0 till 100 procent. Ytterligare ett krav var att både scenljuset och takbelysningen gick att styra från mixerbordet. Malmö Lives ljuslösning är på ett fint sätt integrerat i arkitekturen och lyfter byggnadens karaktär. Belysningen samspelar också med det rikligt inströmmande dagsljuset i de delar av huset, som är avsedda för spontana möten.

Utdrag ur en intervju för Ljuskultur med Michael. Hela intervjun kan ni läsa på www.ljuskultur.se

Vad skulle du säga är framgångsfaktorn till att resultatet blev så lyckat?

– Den största framgångsfaktorn måste vara det goda samarbetet mellan arkitekt, installationssamordnare, elinstallatör, leverantörer, brukare och projektörer. Vi gjorde en mängd skisser, tester och fullskaliga provbelysningar innan vi kom fram till de slutgiltiga valen.

Om du jämför detta projekt med dina tidigare, finns det några skillnader som sticker ut och vad är det i så fall?

– Storleken på projektet samt de många olika typerna av utrymmen. Själva konsertsalen är väldigt installationstät och har en akustik som vi inte fick påverka. Man fick hela tiden tänka på detaljer för att det skulle vara möjligt att installera armaturerna där vi ville ha dom. Vi har även tagit fram ett antal specialbyggda armaturer för att klara ljus- och designkraven som beställaren hade.

Belysningsplanerare: Michael Steinert, Develcon AB

Summering
Kund

Malmö stad

Dela